Od dnia 31 marca 2020 roku istotnej zmianie uległy przepisy Kodeksu karnego wykonawczego w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Dotychczas przepis art. 43la §1 pkt 1 kkw ograniczał wymiar kary, którego odbycie było możliwe w systemie dozoru elektronicznego do 1 roku. Aktualnie okres ten wydłużono do 1 roku i 6 miesięcy. Zwiększa to zdecydowanie krąg potencjalnych kandydatów do skorzystania z tej formy odbycia kary.

Dla porządku wskazuję, że karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego może odbyć osoba skazana:

  • na karę do 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności,
  • posiadająca miejsce stałego pobytu,
  • posiadająca zgodę na odbycie kary w tej formie udzieloną przez wszystkie pełnoletnie osoby zamieszkujące wspólnie z nią,
  • warunki techniczne nie stoją na przeszkodzie odbyciu kary w tej formie (zasięg GSM),
  • zgodę na odbycie kary w tej formie wyrazi Sąd Penitencjarny.

Z kręgu osób mogących odbyć karę w tej formie wykluczone są osoby skazane w trybie art. 64 § 2 kk (recydywa szczególna wielokrotna), art. 65 § 1 i 2 kk (stałe źródło dochodu, zorganizowana grupa przestępcza) oraz art. 258 § 1, 2, 3 i 4 kk (przestępczość zorganizowana, udział w zorganizowanej grupie przestępczej).

Udzielenie zezwolenia przez Sąd Okręgowy odbywa się na wniosek osoby skazanej.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Kancelarią (604 864 273).

Adwokat Janusz Bury

Data utworzenia 2020-04-17