Epidemia wywarła swój wpływ również na powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Kolejnej modyfikacji uległy przepisy o karze łącznej. Wprowadziła je "tarcza 4.0". Jest to zasadniczo powrót do obowiązującego wcześniej ustawodawstwa, sprzed nowelizacji z 20 lutego 2015 roku. Pojawiają się więc nowe możliwości w zakresie jej orzeczenia. Czasami są one bardziej korzystne niż dotychczasowe. Odpowiedź na pytanie czy warto złożyć wniosek o połączenie kar zależy wyłącznie od konkretnej sprawy. Dlatego polecam kontakt z prawnikiem.